DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103145

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Я. О. Дьячкова

Анотація


Анотація. Стаття має на меті окреслити історико-методичну ґенезу проблеми формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх
фахівців за допомогою загальнонаукових (аналіз, синтез) та спеціальних методів дослідження. В статті розкривається роль комунікативної компетентності в складі професійної компетентності фахівця, узагальнюються підходи до визначення іншомовної комунікативної компетентності, наводиться визначення професійно спрямованої
англомовної компетентності в говорінні фахівця. Як результат аналізу, в роботі виділені теоретичні основи вимог до знань і вмінь фахівців, реалізація яких сприятиме успішному
професійному іншомовному спілкувaнню між ними як предстaвникaми різних культур, та розкрита перспектива більш глибокого вивчення проблем формування у майбутніх
фахівців різних галузей зазначеної компетентності.

Ключові слова


іншомовна професійна компетентність; іншомовна комунікативна компетентність; професійно спрямоване англомовне говоріння; професійно спрямована англомовна компетентність в говорінні; майбутні фахівці.

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти