DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.27.2017.122171

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ДОЦЕНТСЬКОЇ ПРАКТИК ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 “ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

С. Ніколаєва, Н. Майєр

Анотація


Програма, складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, призначається аспірантам з галузі знань 01 “Освіта” за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”.
Програма складається з трьох змістових модулів: асистентська практика з іноземної мови у мовних вищих навчальних закладах / факультетах; асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації;
доцентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації. Наведено переліки загальних і спеціальних компетентностей, які мають формуватися в аспірантів у ході практик. Крім того, сформульовано основні цілі та завдання кожного з видів практики; конкретизовано інформаційний обсяг практик у межах кожного з модулів навчання.


Ключові слова


доктор філософії; галузь знань 01 “Освіта”; спеціальність 011 “Освітні, педагогічні науки”; асистентська практика; доцентська практика; іноземна мова; педагогіка; методика навчання

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти