DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135377

ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ ТА ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ

Яна Окопна

Анотація


Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних і вітчизняних учених і присвячена
змісту формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні та письмі
майбутніх туризмознавців. Охарактеризовано з теоретико-методичної точки зору предметний аспект, який
включає сфери, теми, ситуації спілкування, ролі, наміри, мовні та мовленнєві засоби, тексти, мовні знання,
країнознавчі й лінгвокраїнознавчі знання, мовний матеріал, професійно орієнтовані знання та професійно
орієнтований мовний і мовленнєвий матеріал. У статті проаналізовано алгоритм вивчення другої іноземної
мови в процесі викладання в умовах нелінгвістичного вищого навчального закладу, виокремлено прийоми,
які оптимізують процес навчання.


Ключові слова


друга іноземна мова, зміст навчання; нелінгвістичний вищий навчальний заклад; предметний аспект; фахівці сфери міжнародного туризму

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти