DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.153968

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ

Я. В. Окопна

Анотація


В статті розглянуто питання контролю якості формування навичок німецькомовної ділової писемної й усної комунікації майбутніх туризмознавців з використанням дистанційної платформи за умов їхньої навчальної автономії. Обґрунтовано теоретичну й практичну доцільність застосування технічного засобу контролю самостійного оволодіння майбутніми туризмознавцями німецькомовним діловим писемним й усним мовленням після англійського з використанням електронних тестів і вправ, укладених
у системі Moodle. На основі аналізу наукової літератури визначено теоретичні передумови самостійного оволодіння майбутніми туризмознавцями німецькомовним діловим писемним й усним спілкуванням з використанням дистанційних технологій: визначено алгоритм упорядкування комп’ютерного тесту; визначено мету й конкретизовано зміст його етапів; акцентовано переваги використання дистанційних технологій і виділено психологічні й дидактико-методичні передумови реалізації комп’ютерного тестування в межах навчальної автономії оволодіння німецькомовним діловим писемним й усним спілкуванням з використанням системи Moodle.


Ключові слова


дистанційні засоби навчання; друга іноземна мова; іншомовна комунікативна компетентність; комп’ютерне тестування; майбутні туризмознавці; навчальна автономія.

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти