Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Психологія та педагогіка. ISSN 2412-9283 (print) ISSN 2518-1408 (online)» приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів.

Періодичність публікації

2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редколегія

Редколегія збірника

Головний редактор

доктор педагогічних наук, професор Бігич О. Б.
Київський національний лінгвістичний університет, Україна
Персональний сайт http://bigich.knlu.kiev.ua/

Заступник головного редактора

кандидат педагогічних наук, доцент Писанко М. Л. 
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Члени редколегії

Бондаренко О. Ф. – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України
Київський національний лінгвістичний університет, Україна
Персональна сторінка http://www.knlu.kiev.ua/en/faculties/faculty-of-germanic-philology/department-of-psychology-and-pedagogy

Задорожна І. П. – доктор педагогічних наук, професор                                  Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гратюка, Україна

Коваль Т. І. – доктор педагогічних наук, професор                                          Київський національний лінгвістичний університет, Україна                  Персональна сторінка http://base.knlu.edu.ua/?page_id=38

Лабінська Б. І. – доктор педагогічних наук, професор
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
Персональна сторінка http://www.liberal.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02personnel&data%5B9222%5D%5Bcaf_pers_id%5D=1245&commands%5B9222%5D=item

Майєр Н. В. – доктор педагогічних наук, професор                                           Київський національний лінгвістичний університет, Україна                  Персональна сторінка http://methods.knlu.edu.ua/?page_id=267

Морська Л. І. – доктор педагогічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Персональна сторінка http://lingua.lnu.edu.ua/employee/morska-liliya-ivanivna

Ніколаєва С. Ю. - доктор педагогічних наук, професор                                  Київський національний лінгвістичний університет, Україна                   Персональна сторінка http://methods.knlu.kyiv.ua/?page_id=10

Тарнопольський О. Б. – доктор педагогічних наук, професор   Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна
Персональний сайт http://www1.nas.gov.ua/rsc/psc/Scientists/T/Pages/TarnopolskyOB.aspx

Черниш В. В. – доктор педагогічних наук, професор                                        Київський національний лінгвістичний університет, Україна

 

Історія журналу

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія . ISSN 2412-9283 » приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів .

Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Збірника Історія
Сборник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія. ISSN 2412-9283 » видається з 1998 року.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузі наук: психологічні та педагогічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 От 20 червня 2000 року, серія КВ № 8224, От 17 грудня 2003 року.

Фахова реєстрація у ВАК України:
Реєстрація . – Постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03 / 8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 року № 1-05 / 3 , Бюлетень ВАК України № 12, 2010 р .; наказ МОН України від 12.21.2015 р. №1328. Перереєстрація - наказ Міністерства освіти і науки України № 358 (додаток № 9) від 15.03.2019 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо включення до Переліку наукових видань України" присвоєно категорію "Б".

Мови видання: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька, японська.

Назви видання:
1998-2004 рр. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 От 20 червня 2000 р.).
2004 р. – По теперішній час – Вісник Київського національного університету лінгвістичного (Свідоцтво:. Серія КВ № 8224 От 17 грудня 2003 р).
Кількість опублікованих випусків збірника з 1998 по 2017 – 27 (дивись детальніше архів).