Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та психологія. ISSN 2412-9283 (print) ISSN 2518-1408 (online)» приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів.

Періодичність публікації

2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія . ISSN 2412-9283 » приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів .

Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Історія Збірника
Сборник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія. ISSN 2412-9283 » видається з 1998 року.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузі наук: психологічні та педагогічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 От 20 червня 2000 року, серія КВ № 8224, От 17 грудня 2003 року.

Фахова реєстрація у ВАК України:
Реєстрація . – Постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03 / 8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 року № 1-05 / 3 , Бюлетень ВАК України № 12, 2010 р .; наказ МОН України від 12.21.2015 р. №1328. Перереєстрація - наказ Міністерства освіти і науки України № 358 (додаток № 9) від 15.03.2019 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо включення до Переліку наукових видань України" присвоєно категорію "Б".

Мови видання: англійська, іспанська, китайська, німецька, українська, французька, японська.

Назви видання:
1998-2004 рр. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 От 20 червня 2000 р.).
2004 р. – По теперішній час – Вісник Київського національного університету лінгвістичного (Свідоцтво:. Серія КВ № 8224 От 17 грудня 2003 р).
Кількість опублікованих випусків збірника з 1998 по 2017 – 27 (дивись детальніше архів).