Архіви

 • ВІСНИК КНЛУ. Педагогіка та психологія
  Том 36 (2022)

  Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального
  характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоретичні засади
  формування іншомовної комунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих
  компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача
  іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актуальних
  проблем педагогіки середньої і вищої школи.

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

  серія КВ No 8224 від 17.12.2003 р.

  Збірник наукових праць "Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія" включено до категорії Б

  Переліку наукових фахових видань України у галузі "Педагогічні науки"
  (постанови Президії ВАК України від 11.10.2000 року No1-03/8, 14.04.2010 року No 1-05/3,
  додаток No 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. No 1328;
  додаток No 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. No 358).

  Видання індексується

  Сopernicus http://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=2412-9283

  Google Scholar http://scholar.google.com.ua/
  Видається за рішенням вченої ради
  Київського національного лінгвістичного університету

  від 30 червня 2022 року

 • Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.
  Том 35 (2021)

  Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального
  характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоретичні засади
  формування іншомовної комунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих
  компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача
  іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актуальних
  проблем педагогіки середньої і вищої школи.

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

  серія КВ No 8224 від 17.12.2003 р.

  Збірник наукових праць "Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія" включено до категорії Б

  Переліку наукових фахових видань України у галузі "Педагогічні науки"
  (постанови Президії ВАК України від 11.10.2000 року No1-03/8, 14.04.2010 року No 1-05/3,
  додаток No 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. No 1328;
  додаток No 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. No 358).

  Видання індексується

  Сopernicus http://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=2412-9283

  Google Scholar http://scholar.google.com.ua/
  Видається за рішенням вченої ради
  Київського національного лінгвістичного університету

  від 28 грудня 2021 року

 • Том 34 (2021)

  Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актульних проблем педагогіки середньої і вищої школи.