№ 24 (2015)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015

Зміст

Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
J.A. Parshykova 17-24
СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПИСЬМОВОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
L. Maksymenko 25-37
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ-ТУРИЗМОЗНАВЦІВ PDF
I. Ivanova 38-45
СУЧАСНИЙ СТАН НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
O. Martynenko 46-55
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЛІЦЕЇВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ ЧИТАННІ PDF
Ya. Senchenko 56-68
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
N. Tyshko 69-78

Методика формування мовленнєвих компетентностей

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АБЗАЦНО-ФРАЗОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША PDF
I. Simkova 79-88
КЛАСИФІКАЦІЯ КЕЙСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
O. Iaroshenko 89-96
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНОТАТИВНОМУ І РЕФЕРАТИВНОМУ ВИДАХ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
V. Ihnatenko 97-105
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ PDF
Y. Korobova 106-116
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ КРАЇНОЗНАВСТВА PDF
N. Osadcha 117-126
ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
O. Shabliy 127-135

Методика формування мовних компетентностей

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ В ЗАГАЛЬНООСВІНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
O. Paliy 136-147
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Е. Gorbach 148-157
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ВСТУПНОГО КОРЕКТИВНОГО КУРСУ PDF
V. Gutnik 158-175
АНГЛОМОВНИЙ ПОДКАСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
N. Kardashova 176-185

Формування методичної компетентності

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
N. Mayer 186-199

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з англійської мови для покращення процесу вивчення лексики PDF (English)
O. O. Ivanova 200-209
ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ У ЧИТАННІ МАЙБУТНІМИ ВІЙСЬКОВИМИ ФАХІВЦЯМИ З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ PDF
S. Lazarenko 210-220
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ PDF
L. Lypska 221-225

Інформація

Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ PDF
  226-231
Теми дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 PDF
  232