ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ КРАЇНОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • N. Osadcha Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015.69612

Ключові слова:

лінгвосоціокультурна компетентність, принцип навчання читання, загальнодидактичний принцип, методичний принцип, країнознавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації загальнодидактичних, загальних та спеціальних методичних принципів при формуванні у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в читанні на уроках країнознавства у руслі сучасних тенденцій у галузі профільної освіти. В результаті дослідження були виокремлені дидактичні (принцип міжпредметної координації та міжкультурної взаємодії), методичні принципи (інтерактивності, контрастивності, автентичності навчальних матеріалів, професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування, взаємопов’язаного комунікативного та лінгвосоціокультурного розвитку особистості учня, поетапного формування лінгвосоціокультурної компетентності) та спеціальні принципи навчання читання країнознавчих текстів (пізнавальний характер читання як виду мовленнєвої діяльності, що передбачає перенесення прийомів смислової обробки інформації, якими володіє старшокласник при читанні рідною мовою).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика формування мовленнєвих компетентностей