Періодичність публікацій

Журнал виходить двічі на рік (червень, грудень).