Редколегія

Редколегія збірника

Головний редактор:

доктор педагогічних наук, професор Бігич О. Б.
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Заступник головного редактора:
кандидат педагогічних наук, доцент Писанко М.Л.
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Відповідальний секретар 

Руденко М.В
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Члени редколегії

Бондаренко О. Ф. – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Задорожна І. П. – доктор педагогічних наук, професор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

Коваль Т. І. – доктор педагогічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Лабінська Б. І. – доктор педагогічних наук, професор
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Майєр Н. В. – доктор педагогічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Морська Л. І. – доктор психологічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Ніколаєва С. Ю. доктор педагогічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Україна 

Тарнопольський О. Б. – доктор педагогічних наук,
професор Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Черниш В. В. – кандидат педагогічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Україна