DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015.69632

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

N. Mayer

Анотація


Стаття ґрунтується на результатах аналізу наукових праць, присвячених
методичній підготовці майбутніх учителів і викладачів іноземних мов, використанні різних емпіричних методів дослідження. Описано процедуру проведення методичного експерименту як основного емпіричного методу дослідження, який використано з метою перевірки ефективності розробленої методики формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови в процесі самостійної роботи в інформаційно-комунікаційному навчальному середовищі. За результатами проведеного передекспериментального зрізу нами була сформульована гіпотеза дослідження, достовірність якої перевірялася впродовж експериментального навчання. На основі порівняння результатів перед- та післяекспериментального зрізів підтверджено висунуту гіпотезу, а достовірність отриманих даних перевірено шляхом використання методів математичної статистики.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційне навчальне середовище; критерії оцінювання; майбутній викладач; методичний експеримент; методична компетентність; самостійна робота

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти