DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015.69617

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ В ЗАГАЛЬНООСВІНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

O. Paliy

Анотація


Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних і вітчизняних
учених, присвячених вивченню другої іноземної мови. Проведено контрастивний аналіз англійської та німецької мов на фонетичному, орфографічному, лексико-семантичному та граматичному рівнях з метою запобігання інтерференції та створення умов для позитивного переносу при вивченні учнями німецької мови після англійської у загальноосвітніх навчальних закладах. Виділено труднощі фонетичного рівня (вимова, наголос та інтонаційне оформлення висловлювань), орфографії та каліграфії, лексико-семантичні та морфологічно-синтаксичні труднощі, які можуть виникнути в учнів при вивченні німецької мови після англійської.


Ключові слова


німецька мова; друга іноземна мова; загальноосвітні навчальні заклади; мовні рівні; лінгвістичний аспект; перенос; інтерференція

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти