№ 29 (2018)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018

Зміст

Інтерв’ю-портрет

Бесіда з Тарнопольським О. Б PDF
  11-16

Методична компетентність викладача іноземної мови як непрофільної дисципліни

PROSPECTIVE PRACTITIONER OF EFL AS A NON-MAJOR: CONSTITUENTS AND CONTENT OF THE METHODOLOGICAL COMPETENCE PDF
О. Matsnieva 17-23

Методика навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти

САМОКОНТРОЛЬ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ АНГЛОМОВНИМИ ПРОДУКТИВНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ PDF
О. П. Биконя, В. П. Іванишина 24-31
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ PDF
Я. В. Окопна 32-40
ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF
І. В. Зайцева 41-50
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОДКАСТИНГУ В СИСТЕМІ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF
О. В. Ващило 50-61

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти і виховання

МІЖКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ: ЩО КРИЄТЬСЯ В ДЕТАЛЯХ? PDF
О.Є. Місечко 62-71
EXPLOITER LA DIMENSION CULTURELLE DE LA PUBLICITÉ ICONIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DES FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE PDF
D. А. Rusnak 72-82
ВИХОВНА ІНЖЕНЕРІЯ ПО-ЯПОНСЬКИ PDF
Г. А. Голос 83-95

Методика навчання перекладу

ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА PDF
В. В. Стрілець 96-104
КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Т. І. Коробейнікова 105-112
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ PDF
О. Є. Мартиненко 113-119

Методика навчання майбутніх учителів англійського діалогічного мовлення

КОМПЕТЕНТНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Є. П. Міцай 120-127
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ: РЕЦЕПТИВНО-КОГНІТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ PDF
М. Б. Щербина 128-134

Методика навчання іншомовних читання й аудіювання

LA FORMATION DE LA COMPÉTENCE COMMUNICATIVE DANS LE CADRE DE LA LECTURE SUIVIE PDF
M.O. Kniazian, I. V. Pantchenko 135-141
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA AUDITIVA EN LA DIDÁCTICA ESPAÑOLA Y UCRANIANA PDF
A. Ruban, Ya. Riabchuk 142-161

Методика навчання іноземних мов у початковій школі

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
О. Б. Бігич 162-169
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВМІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Н. П. Кочубей 170-177

Мотивація як чинник успішності навчання іноземних мов

ВПЛИВ ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ СТУДЕНТІВ PDF
Н. Є. Дмітренко, Ю. О. Будас 178-189
МЕТОДИ ПОЗИТИВНОГО МОТИВУВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ЗА МЕТОДИКОЮ А. В. ФРИСБІ) PDF
Т. В. Бабенко 190-196

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СІМКОВОЇ ІРИНИ ОЛЕГІВНИ “ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПРОФЕСіЙНОї КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ” (2018) PDF
Л. Я. Зєня 197-202

Програми навчальних дисциплін

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ” PDF
Д. О. Голуб 203-207

Огляди

СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У НАУКОВІЙ ПЕРІОДИЦІ: АНОТОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ PDF
Є. О. Плотніков, Д. П. Яремко 208-231
З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ “CAMPUS 2”, “DÉCLIC 2” І “ALTER EGO 2” У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ PDF
О. М. Шерстюк 232-239

Події

КАФЕДРІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 55 РОКІВ! PDF
В.В. Черниш, О.М. Шерстюк 240-244

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія
  245-249
ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ У 2018 РОЦІ PDF
  250-262