КОМПЕТЕНТНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Є. П. Міцай Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.153997

Ключові слова:

діалогічне мовлення, мотивація, комунікативні здібності, навчальна діяльність, практичні заняття, залученість до процесу навчання

Анотація

У статті увага зосереджена на питанні формування у майбутніх учителів компетентності в англійському діалогічному мовленні. Опрацьовано наукові публікації з проблеми; визначено сутність понять “діалогічне мовлення” та “компетентність у діалогічному мовленні”. Докладно розглянуто ознаки
діалогу. Виявлено вплив індивідуально-психологічних особливостей студентів на формування компетентності в англійському діалогічному мовленні. Уточнено структуру комунікативних здібностей як індивідуально-
психологічних якостей особистості. Акцентовано увагу на напрямах формування здібностей студента. Визначено відмінності між мовними здібностями й комунікативними задатками студентів у процесі
говоріння англійською мовою. Доведено, що ключову роль у розвитку комунікативних здібностей відіграє мотивація, тобто мотиви навчання, що є не тільки передумовою успішного формування компетентності в англійському діалогічному мовленні студента, а й її наслідком. Проаналізовано типи мотивації, які забезпечують високорезультативне учіння майбутніх учителів. Сконцентровано увагу на необхідності викладачами виявляти й розвивати внутрішню мотивацію студентів. Підсумовано, що мотиви формуються
в навчальній діяльності, яку організовує викладач, ставлення ж студентів до цієї діяльності формуються в ній самій.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання майбутніх учителів англійського діалогічного мовлення