DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.153999

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ: РЕЦЕПТИВНО-КОГНІТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

М. Б. Щербина

Анотація


У статті представлено результати дослідження впливу індивідуальних особливостей когнітивних процесів студентів на їхнє учіння щодо формування компетентності в іншомовному діалогічному мовленні. Виокремлено пізнавальні процеси, які є провідними під час сприймання навчального матеріалу. Проаналізовано залежність способу представлення діалогу-зразка від домінувальної перцептивної модальності студента. Представлено результати проведеного анкетування студентів з метою виявлення їхнього домінувального рецептивного каналу й подальшого розподілу їх на типологічні групи. На основі результатів проведеного анкетування теоретично обґрунтовано рецептивно-когнітивну диференціацію як вид диференційованого формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в діалогічному мовленні. Засобом її реалізації обрано діалог-зразок.


Ключові слова


індивідуалізація; диференціація; іншомовне діалогічне мовлення; перцептивна модальність; діалог-зразок.

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти