ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ”

Автор(и)

  • Д. О. Голуб Університет імені Альфреда Нобеля, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154021

Ключові слова:

галузь знань 03 гуманітарні науки, спеціальність 035, магістр філології, проблеми перекладу, ділове мовлення, портфоліо перекладача

Анотація

Програму призначено для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти другого курсу навчання із галузі знань 03 гуманітарні науки, спеціальності 035 філологія (“Переклад (англійська мова)”).
Мета навчальної дисципліни – формування англомовної професійно орієнтованої перекладацької компетентності з ділового мовлення на рівні С2 для забезпечення ефективного письмового й усного перекладу в професійному середовищі; розвиток здатності до критичного мислення, постійного росту освітнього потенціалу й самооцінювання для забезпечення подальшого саморозвитку, вільного двостороннього перекладу на міжкультурній арені. Програма навчальної дисципліни містить три змістові
модулі: переклад ділових листів і контрактів; переклад ділових переговорів і переговорів телефоном; портфоліо перекладача. Програма визначає зміст навчальної дисципліни, заплановані результати навчання; орієнтовний перелік питань підсумкового контролю; порядок оцінювання результатів навчання. Програма пропонує список рекомендованої літератури (основної та допоміжної), а також інформаційні Інтернет ресурси.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Програми навчальних дисциплін