ВПЛИВ ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Н. Є. Дмітренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine
  • Ю. О. Будас Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154014

Ключові слова:

мотивація досягнень, іншомовна компетентність, формуюче оцінювання низького рівня, формуюче оцінювання високого рівня, зворотний зв’язок, самооцінювання

Анотація

У статті розглядається вплив оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів на їхню мотивацію щодо вивчення іноземної мови. Автори статті проаналізували сучасні форми оцінювання, використовувані для підвищення мотивації студентів під час вивчення іноземної мови;
порівняли думки викладачів і студентів щодо дієвих видів оцінювання іншомовної комунікативної компетентності; визначили найдієвіші з-поміж них для мотивування студентів до регулярного вивчення іноземної мови. Мета цього дослідження передбачала вивчення можливих причинних зв’язків між
упровадженням формувального оцінювання високого рівня та мотивацією студентів до вивчення іноземної мови. Формувальне оцінювання високого рівня враховує різний рівень знань студентів, спрямовує зусилля
студентів в опануванні іноземної мови й забезпечує позитивний зворотний зв’язок. Чимала увага приділяється самооцінюванню студентів. Результати підтвердили гіпотезу дослідження, що формувальне оцінювання
високого рівня сприяє покращенню мотивації студентів до вивчення іноземної мови, що помітно впливає на розвиток іншомовної комунікативної компетентності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Мотивація як чинник успішності навчання іноземних мов