LA FORMATION DE LA COMPÉTENCE COMMUNICATIVE DANS LE CADRE DE LA LECTURE SUIVIE

Автор(и)

  • M.O. Kniazian l’Université nationale “ I. I. Mechnikov ” d’Odessa, Ukraine
  • I. V. Pantchenko l’Université nationale “ I. I. Mechnikov ” d’Odessa, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154004

Ключові слова:

комунікативна компетентність, система вправ, домашнє читання, майбутні вчителі іноземних мов.

Анотація

Вступ. Пріоритетного значення в підготовці майбутніх учителів набуває розвиток їхньої комунікативної компетентності. Вирішення цієї проблеми дає змогу активізувати пізнавальну мотивацію студентів, їхнє критичне мислення, інтелектуальні здібності, а також розвивати ерудицію. Мета статті – розробити вправи для формування у майбутніх учителів іноземних мов комунікативної компетентності у процесі навчальної дисципліни “Домашнє читання”. Завдання статті: 1) конкретизувати структуру комунікативної компетентності майбутніх учителів; 2) розробити систему вправ французькою мовою з навчальної дисципліни “Домашнє читання” (за романом Гюстава Флобера “Мадам Боварі”). Методи. Використання методу теоретичного аналізу результатів психолого-педагогічного дослідження дозволило визначити сутність і структуру поняття “комунікативна компетентність майбутніх учителів”. Результати. Розроблено систему вправ, яка складається з некомунікативних і умовно-комунікативних вправ (з вивчення семантичних і лексичних полів, використання синонімів, прикметників), а також розмовних вправ (оціночних і гіпотетичних) для навчальної дисципліни “Домашнє читання” (на базі роману Гюстава
Флобера “Мадам Боварі”). Висновок. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що 1) комунікативна компетентність ґрунтується на мотиваційному, диспозиційному, когнітивному й діяльнісному компонентах;
2) запропонована система складається з некомунікативних і умовно-комунікативних, а також розмовних вправ, зорієнтованих на збагачення психолого-педагогічних знань студентів. У цій системі оціночні вправи забезпечують аналіз інформації, відображеної експліцитно й імпліцитно. Гіпотетичні вправи спрямовують студентів на аналіз факторів, що вплинули на характер персонажів, їхні дії, поведінку, майбутнє життя.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іншомовних читання й аудіювання