САМОКОНТРОЛЬ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ АНГЛОМОВНИМИ ПРОДУКТИВНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

Автор(и)

  • О. П. Биконя Академія Державної пенітенціарної служби України, Ukraine
  • В. П. Іванишина Академія Державної пенітенціарної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154042

Ключові слова:

самоконтроль, самостійна позааудиторна робота, ділова англійська мова, майбутні економісти, мультимедійний посібник.

Анотація

У статті розглянуто питання самоконтролю рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями у діловому спілкуванні засобами мультимедійного посібника під час самостійної позааудиторної діяльності студентів. Зазначено, що під час самостійного
поззаудиторного навчання доцільно здійснювати поточний і модульний (рубіжний) самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними компетентностями у діловому говорінні та письмі.
Обґрунтовано засоби самоконтролю та самооцінювання рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями. Запропоновано етапи самоконтролю. Визначено критерії оцінювання рівня сформованості вмінь ділового діалогічного й монологічного мовлення та письма для здійснення самоконтролю й самооцінювання результатів самостійної позааудиторної діяльності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти