DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154042

САМОКОНТРОЛЬ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ АНГЛОМОВНИМИ ПРОДУКТИВНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

О. П. Биконя, В. П. Іванишина

Анотація


У статті розглянуто питання самоконтролю рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями у діловому спілкуванні засобами мультимедійного посібника під час самостійної позааудиторної діяльності студентів. Зазначено, що під час самостійного
поззаудиторного навчання доцільно здійснювати поточний і модульний (рубіжний) самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними компетентностями у діловому говорінні та письмі.
Обґрунтовано засоби самоконтролю та самооцінювання рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями. Запропоновано етапи самоконтролю. Визначено критерії оцінювання рівня сформованості вмінь ділового діалогічного й монологічного мовлення та письма для здійснення самоконтролю й самооцінювання результатів самостійної позааудиторної діяльності.


Ключові слова


самоконтроль; самостійна позааудиторна робота; ділова англійська мова; майбутні економісти; мультимедійний посібник.

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти