DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.153995

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ

О. Є. Мартиненко

Анотація


У статті розглянуто питання формування у майбутніх перекладачів заочної форми навчання англомовної компетентності в аудіюванні. Виокремлено особливості метакогнітивного підходу до навчання аудіювання, а також релевантні специфічні принципи, які характеризують особливості навчання аудіювання майбутніх перекладачів заочної форми навчання аудіотекстів різних жанрів. Уточнено зміст навчання аудіювання майбутніх перекладачів другого року навчання. Виділено комбінації стратегій аудіювання для подолання труднощів аудіювання текстів різних жанрів. Охарактеризовано дистанційні технології навчання аудіювання. Визначено критерії відбору навчальних матеріалів й етапи навчання аудіювання. Подано визначення терміна “стратегічний складник”. Запропоновано підсистему й комплекси вправ для навчання майбутніх перекладачів аудіювання, які реалізовано в електронному кейсі, розміщеному в Moodle.


Ключові слова


майбутні перекладачі; заочна форма навчання; англомовна компетентність в аудіюванні; тексти різних жанрів; стратегії аудіювання; електронний кейс; Moodle.

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти