DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA AUDITIVA EN LA DIDÁCTICA ESPAÑOLA Y UCRANIANA

Автор(и)

  • A. Ruban Universidad Nacional Lingüística de Kyiv, Ukraine
  • Ya. Riabchuk Universidad Nacional Lingüística de Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154162

Ключові слова:

аудитивна компетентність, аудіовізуальна рецепція, навички аудіовізуалізації, відеофрагмент

Анотація

Вступ. У статті міститься інформація про бачення різними методичними науковими школами цілей навчання іспанської мови, місця аудитивної компетентності з-поміж інших іспаномовних комунікативних компетентностей, а також доцільності аудіовізуальних засобів, зокрема відеофрагмента, під час формування аудитивної компетентності. Цілі. Розглянути різні підходи до поняття “аудитивна компетентність” та її складників й уточнити її основні функції. Навести перелік переваг аудіовізуальних матеріалів на практичних заняттях з іспанської мови. Проаналізувати різницю в трактуванні аудіовізуальних термінів і запропонувати алгоритм роботи й перелік аудіовізуальних умінь. Навести приклади з методичної розробки одного з практичних занять з іспанської мови, в якій практично представити реалізацію основних функцій аудіювання під час формування аудитивної компетентності й одночасний розвиток уміння аудіовізуальної рецепції на різних етапах роботи з відео-фрагментом. Проілюструвати на прикладі методичної розробки позааудиторного заходу з іспанської мови максимальну ефективність аудіовізуальних
засобів для формування іспаномовної комунікативної компетентності. Методи. Аналіз наукових фахових джерел з проблеми з метою дослідження рівня результативності й ефективності аудіовізуальних матеріалів
під час формування іспаномовної аудитивної компетентності. Результати. Доведено доцільність використання відеофрагментів для формування аудитивної компетентності; запропоновано перелік
переваг аудіовізуальних засобів на заняттях з іспанської мови; проаналізовано відмінності у трактуванні аудіовізуальної термінології, запропоновано алгоритм роботи з аудіовізуальними матеріалами і перелік
аудіовізуальних умінь; досліджено різні підходи до трактування поняття “аудитивна компетентність” і з’ясовано основні її функції. Висновок. Практично представлено, як на різних етапах роботи з відеофрагментом реалізуються основні функції аудіювання й розвиваються вміння аудіовізуальної рецепції й проілюстровано доцільність й ефективність аудіовізуальних засобів, зокрема автентичного
мультфільму, під час формування складників іспаномовної комунікативної компетентності, зокрема лінгвосоціокультурної компетентності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іншомовних читання й аудіювання