ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ

Автор(и)

  • Я. В. Окопна Національний університет харчових технологій, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.153968

Ключові слова:

дистанційні засоби навчання, друга іноземна мова, іншомовна комунікативна компетентність, комп’ютерне тестування, майбутні туризмознавці, навчальна автономія.

Анотація

В статті розглянуто питання контролю якості формування навичок німецькомовної ділової писемної й усної комунікації майбутніх туризмознавців з використанням дистанційної платформи за умов їхньої навчальної автономії. Обґрунтовано теоретичну й практичну доцільність застосування технічного засобу контролю самостійного оволодіння майбутніми туризмознавцями німецькомовним діловим писемним й усним мовленням після англійського з використанням електронних тестів і вправ, укладених
у системі Moodle. На основі аналізу наукової літератури визначено теоретичні передумови самостійного оволодіння майбутніми туризмознавцями німецькомовним діловим писемним й усним спілкуванням з використанням дистанційних технологій: визначено алгоритм упорядкування комп’ютерного тесту; визначено мету й конкретизовано зміст його етапів; акцентовано переваги використання дистанційних технологій і виділено психологічні й дидактико-методичні передумови реалізації комп’ютерного тестування в межах навчальної автономії оволодіння німецькомовним діловим писемним й усним спілкуванням з використанням системи Moodle.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти