EXPLOITER LA DIMENSION CULTURELLE DE LA PUBLICITÉ ICONIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DES FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE

Автор(и)

  • D. А. Rusnak Université Nationale Yuriy Fedkovitch de Thervivtsi, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154439

Ключові слова:

іконічна реклама, міжкультурна комунікативна компетентність, майбутній учитель / викладач, французька мова

Анотація

Постановка проблеми. Міжкультурна комунікативна компетентність є однією з цільових для формування у студентів – майбутніх учителів / викладачів іноземної, зокрема французької, мови. З-поміж сучасних засобів формування міжкультурної комунікативної компетентності виокремлюються різноманітні автентичні матеріали, з-поміж яких особливе місце посідає реклама. Мета статті – проаналізувати культурну складову іконічної реклами французької преси з метою її (реклами) використання в процесі формування міжкультурної комунікативної компетентності. Результати дослідження. В статті досліджено різні жанри іконічної реклами французької друкованої преси: інформативну рекламу, класичну рекламу, сучасну рекламу й пост-модерністську рекламу. Наголошено на перевагах і недоліках використання
кожного жанру в освітнього процесі. Проаналізовано культурні коди, присутні в кожному рекламному жанрі, запропоновано шляхи їх аналізу в процесі формування у майбутніх учителів / викладачів французької
мови міжкультурної комунікативної компетентності. Відповідно до семіотичному підходу пропонується аналізувати рекламу на трьох рівнях: лінгвістичному, іконічному й символічному (культурному) з метою
покращення її розуміння студентами та сприяння формуванню у них культурних знань – основного складника міжкультурної комунікативної компетентності. Висновки. Зроблено висновок про те, що найменш адаптованою для освітнього процесу є сучасна реклама, мета якої – викликати задоволення, а найефективнішою для формування міжкультурної компетентності може бути пост-модерністська (етична) реклама, мета якої – заставити думати й сформувати громадянську позицію. Саме використання останньої в освітньому процесі уможливить урізноманітнення культурного змісту навчання французької мови й культури у закладі вищої освіти.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти і виховання