Том 36 (2022): ВІСНИК КНЛУ. Педагогіка та психологія

Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального
характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоретичні засади
формування іншомовної комунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих
компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача
іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актуальних
проблем педагогіки середньої і вищої школи.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ No 8224 від 17.12.2003 р.

Збірник наукових праць "Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія" включено до категорії Б

Переліку наукових фахових видань України у галузі "Педагогічні науки"
(постанови Президії ВАК України від 11.10.2000 року No1-03/8, 14.04.2010 року No 1-05/3,
додаток No 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. No 1328;
додаток No 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. No 358).

Видання індексується

Сopernicus http://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=2412-9283

Google Scholar http://scholar.google.com.ua/
Видається за рішенням вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету

від 30 червня 2022 року

Опубліковано: 2022-07-29

Інтерв’ю-портрет