РІВНІ КОМПЕТЕНЦІЙ І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Р. Ю. Мартинова ДЗ “Південноукраїнский національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського”, Україна https://orcid.org/0000-0002-7201-4247
  • С. В. Боднар Одеський торговельно-економічний інститут, Україна https://orcid.org/0000-0002-9890-327X

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.36.2022.262035

Ключові слова:

рівні компетенції і компетентності, мовна і мовленнєва компетентності, іноземна мова

Анотація

Проаналізовано поняття “мовна компетенція” й “мовна компетентність”, “мовленнєва
компетенція” й “мовленнєва компетентність” та виведено їх співвідношення. Відповідно до трактування
цих понять представлено рівні володіння мовним і мовленнєвим матеріалом як у компетаційному,
так й у компетентнісному вимірах. Доведено правомірність вважати: 1) три рівня мовної компетенції:
перший – володіння лінгво-мовленнєвим матеріалом відповідно до вимог затвердженої програми,
другий – володіння лінгво-мовленнєвим матеріалом, що перевищую вимоги затвердженої програми
не менш, ніж на 20 %, третій – володіння лінгво-мовленнєвим матеріалом, який дозволяє виконувати
професійну діяльність в її іншомовному супроводі; 2) три рівня мовної компетентності: перший
відповідає практичній реалізації вимог програми з підготовки фахівців-філологів; другий відповідає
вимогам ДАК України щодо підготовки кандидатів наук у галузі іншомовної філології; третій відповідає
статусу доктора філологічних наук – автора нових філологічних концепцій і понять, що вдосконалює
іншомовну філологію як науку; 3) три рівня мовленнєвої компетенції: перший представляє собою
усну та письмову нормативну комунікацію у тематичних межах навчальної програми; другий – усну
та письмову нормативну комунікацію, яка перевищує навчальну програму соціокультурною, країнознавчою,
художньо-естетичною тематикою; третій – усну та письмову нормативну комунікацію, яка забезпечує
здійснення самоосвіти і професійної діяльності іноземною мовою; 4) три рівня мовленнєвої
компетентності: перший відповідає вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
відповідно В2, другий – відповідно С1, третій – відповідно С2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Номер

Розділ

До питання про компетентність і компетенцію