№ 32 (2020)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020

Зміст

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія
  225-229

Інтерв’ю-портрет

ІНТЕРВ’Ю-ПОРТРЕТ Компаративістика в освіті: Україна та світ PDF
  11-17

Вивчення іноземних мов

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ PDF
А. П. Максименко 18-29
A COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE CURRICULA IN INDEPENDENT UKRAINE (FROM 1998 TO 2020) PDF (English)
І. Huszti 30-39

Самостійна робота студентів

ELABORATION OF SELF-STUDY WORK FOR PHILOLOGISTS (PROVIDED WITH EXAMPLE OF READING LESSON SEQUENCE) PDF
O Yaroshenko 40-52

Навчання англомовного говоріння у закладах вищої освіти

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
І. Корнєєва 53-58
ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ PDF
Є. Міцай 59-68

Навчання англомовного усного мовлення курсантів

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ PDF
В. Златніков 69-75
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ КУРСАНТІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. Юхименко 76-84

Мовна інтеграція мігрантів

МОВНА ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТІВ: НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Л. Загоруйко, Н. Гут 85-94

Мовна освіта майбутніх лікарів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
І. Кушнір 95-101

Інформаційна грамотність і медіаграмотність

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ Й МЕДІАГРАМОТНОСТІ: АНАЛІЗ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ WEB OF SCIENCE PDF
Н. Приходькіна 102-114
РОЗВИТОК У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ Й ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Л. Лазоренко, О. Красненко 115-124

Фахова підготовка соціальних працівників

ФАХОВА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
O. Гончаренко 125-133

Сучасні технології навчання й виховання

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОЦІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
O. Букатова, О. Федорова, Л. Яренчук 134-142
МОВНИЙ КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗВО PDF
Н. Щур 143-150
РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБОМ ГРИ СЛІВ “КАЛАМБУР” PDF
А. Красуля, О. Гончарова 151-159
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕТОДИКИ “Я В СОЦІУМІ” ЯК ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ДІТЬМИ-СИРОТАМИ PDF
Л. Полторак 160-166

Аналітичні огляди

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ АНГЛОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО- СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
O. Конотоп 192-204
АКАДЕМІЧНЕ СПІВАВТОРСТВО: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРИЙОМІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЬМА PDF
O. Бігич 167-172
(АНТИ)ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПРАКТИКИ, ОБМЕЖЕННЯ ТА БАР’ЄРИ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНОТОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ PDF
Є. Плотніков, Т. Коробейнікова 173-191

Програми

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ШКОЛАХ АКАДЕМІЧНОГО ТИПУ” PDF
Л. Биркун 205-213
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)” PDF
Т. Коробейнікова 214-218
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ТЕКСТУ” PDF
Д. Голуб 219-224

ЗМІСТ

ЗМІСТ
КНЛУ КНЛУ 7-10