ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)”

Автор(и)

  • Т. Коробейнікова Університет іменіАльфреда Нобеля, Дніпро,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207774

Ключові слова:

галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки, бакалавр, ділова англійська мова, третій курс

Анотація

Програма розроблена для здобувачів третього року навчання бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Метою навчальної дисципліни є формування англомовної комунікативної компетентності на рівні В2. Курс зорганізовано за сімома темами, за якими студенти опановують лексичний та граматичний мінімуми, необхідні для англомовної ділової усної та письмової комунікації. У проєкті програми визначається зміст навчальної дисципліни та заплановані результати навчання; форми та види контролю; порядок оцінювання результатів навчання та нарахування балів; список основної та допоміжної рекомендованої літератури; інформаційні ресурси мережі Інтернеті.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Програми