ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ТЕКСТУ”

Автор(и)

  • Д. Голуб Університет імені Альфреда Нобеля, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207775

Ключові слова:

галузь знань 03 гуманітарні науки, спеціальність 035, магістр філології, теорія тексту, лінгвістика

Анотація

Програму призначено для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого курсу навчання з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія (“Мова та література (англійська)”). Мета навчальної дисципліни – формування уявлення про текст як про об’єкт лінгвістичного дослідження. Практична спрямованість курсу сприяє розвитку вміння володіння словом у професійній діяльності філологів-науковців та філологів-викладачів. Програма навчальної дисципліни містить два змістові модулі: текст як одиниця мовної діяльності; текст як інформаційне ціле. Програма визначає зміст навчальної дисципліни, заплановані результати навчання; орієнтовний перелік питань підсумкового контролю; порядок оцінювання результатів навчання. Програма пропонує список рекомендованої літератури (основної та допоміжної).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Програми