ELABORATION OF SELF-STUDY WORK FOR PHILOLOGISTS (PROVIDED WITH EXAMPLE OF READING LESSON SEQUENCE)

Автор(и)

  • O Yaroshenko Kyiv National Linguistic University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207752

Ключові слова:

самостійна робота, ІКТ, домінувальний стиль навчання, читання

Анотація

Сучасна освіта потребує гнучкішого підходу до навчання іноземних мов. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) на сьогодні є потребою, а не забаганкою молоді. Завдяки використанню ІКТ для виконання студентами самостійної роботи можна урізноманітнити завдання і способи їх подачі. Крім того, самостійна робота як одна з дистанційних форм навчання відбувається за опосередкованої взаємодії учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі. Moodle визначено як навчальне середовище для виконання самостійної роботи. Завдання розроблено відповідно до домінувального стилю навчання, що дає змогу в межах гетерогенних груп використовувати диференціацію завдань за репрезентативною системою студентів. Метою статті є продемонструвати можливість використання 

освітньої платформи Moodle для розвитку вмінь читання, диференціюючи завдання відповідно до домінувального стилю навчання студентів. Методи. Проведено аналіз досліджень з теми, а також визначено рівень вивченості проблеми в сучасному науковому світі. Визначено недостатній рівень розробленості питання використання ІКТ для диференційованого навчання. Розроблено фрагмент з навчання читання для студентів-візуалів на платформі Moodle. Результати. Внаслідок проведеного дослідження виявлено недооціненість адаптації ІКТ для навчання іноземних мов. Акцентовано доцільність використання освітньої платформи Moodle для організації самостійної роботи студентів, що забезпечує здійснення моніторингу їхньої освітньої діяльності. Крім того, розроблений фрагмент з навчання читання наочно демонструє практичне значення ІКТ для навчання іноземної мови.
Висновки. Внаслідок проведеного дослідження з впевненістю стверджуємо цінність і необхідність використання ІКТ в освітньому процесі. Перспективою подальших досліджень вважаємо розробку системи вправ для формування іншомовної міжкультурної компетентності на засадах диференційованого підходу.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Самостійна робота студентів