ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Є. Міцай Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207755

Ключові слова:

зміст навчання, навчальна комунікативна ситуація, предметний аспект, комунікативний намір, начальний діалог, мовленнєві кліше

Анотація

Метою дослідження є конкретизація змісту навчання майбутніх учителів англійського діалогічного мовлення, зокрема його предметного аспекту. Опрацьовано наукові публікації з проблеми; вивчено практичний досвід викладачів, які навчають англійської мови як другої іноземної, проаналізовано точки зору методистів щодо структури змісту навчання діалогічного мовлення; визначено сутність понять “зміст навчання” та “навчальний діалог”. Уточнено цілі навчання діалогічного мовлення майбутніх учителів англійської мови. Проаналізовано робочі програми навчальної дисципліни “Англійська мова як друга іноземна” дотичного курсу навчання декількох мовних закладів вищої освіти України. Визначено компоненти навчальних комунікативних ситуацій; наведено їхню класифікацію й характерні ознаки. Акцентовано увагу на важливості оперування студентами II курсу першого (бакалаврського) рівня певним набором мовленнєвих кліше на рівні словосполучень і речень у навчанні англійського діалогічного мовлення. Визначено роль навчальної та комунікативної стратегій в опануванні студентами англійського діалогічного мовлення. Підсумовано, що досягнення успіху студентами в опануванні англійського діалогічного мовлення безпосередньо залежить від вдало організованого викладачем практичного заняття, якому передує укладання робочої програми дотичної навчальної дисципліни з ретельно продуманим у ній змістом навчання.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Навчання англомовного говоріння у закладах вищої освіти