DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207759

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

І. Кушнір

Анотація


У статті наведено результати аналізу лінгводидактичного базису програмування мовної освіти іноземних студентів українських ЗВО медичного профілю на основі стандартизованих вимог до рівня володіння мовою, міністерської типової програми з української мови як іноземної для іноземних студентів-медиків, робочих навчальних програм. Авторкою наукової розвідки здійснено зіставлення й узагальнення таких концептуальних засад організації системи навчання української мови як іноземної україно- й англомовного академічних контингентів іноземних студентів-медиків: каталог комунікативних потреб, завдання мовної освіти, принципи програмування освітнього процесу, необхідні навчальні дисципліни лінгвістичного циклу. Звернено увагу на доцільність детального тематико-часового розподілу програмових підтем для аудиторної та самостійної роботи, а також опису змістових програмових елементів для необхідного рівня В2 володіння українською мовою.

Ключові слова


іноземні студенти-медики; концептуальні засади програмування; мовна освіта; українська мова як іноземна

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти