№ 25 (2016)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016

Зміст

Статті

3RD CYCLE DEGREES: COMPETENCES AND RESEARCHCAREER (Background material) PDF
Mirkka Ruotsalainen 9-23
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ” PDF
Н. В. Майєр 24-34
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР” PDF
С. Ю. Ніколаєва 35-40
МЕТА І ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНИХ РЕЦЕПТИВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ PDF
О. С. Ковальчук 41-54
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ PDF
Ю. Г. Безвін 55-65
ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАЛОГУ-РАДІООБМІНУ ТА ЙОГО ЛІНГВІСТИЧНІ Й КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
О. С. Шаблій 67-75
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФЛОТУ PDF
Н. Є. Огородник 76-85
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ МОВНИХ ВНЗ PDF
Н. В. Кардашова 86-95
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Я. О. Дьячкова 96-103
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ВЖИВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІНТОНЕМ У ГОВОРІННІ PDF
Н. В. Гурина 104-115
ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ МАЙБУТНІМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ІНЖЕНЕРНОГО ФАХУ PDF
С. В. Лазаренко 116-125

Інформація

Recommended Practices to Ensure Conference Content Quality PDF
  126-132
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Психологія та педагогіка PDF
  133-138
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / романські мови (2015 рік) PDF
  139-142