DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103146

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ВЖИВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІНТОНЕМ У ГОВОРІННІ

Н. В. Гурина

Анотація


Анотація. У статті викладено результати експериментальної перевірки ефективності методики професійно орієнтованого навчання майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні. Автором визначено мету та завдання методичного
експерименту, сутність двох варіантів методики професійно орієнтованого навчання одиниць англійської інтонації. За результатами проведеного передекспериментального
зрізу сформульовано два варіанти робочої гіпотези дослідження, достовірність яких було перевірено впродовж експериментального навчання. На основі порівняння
результатів перед- та післяекспериментального зрізів підтверджено ефективність обох варіантів методики та визначено актуальний варіант робочої гіпотези. Достовірність
отриманих результатів експериментального навчання перевірено шляхом використання
методів математичної статистики.

Ключові слова


експериментальне навчання; методичний експеримент; нтонеми; професійні інтонаційні та фонологічно-методичні вміння; ексія; майбутні вчителі англійської мови

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти