DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103143

СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФЛОТУ

Н. Є. Огородник

Анотація


Анотація. У статті характеризуються сучасні тенденції у сфері вищої морської освіти, втілювані у новій освітній моделі підготовки фахівців флоту. З позиції нових освітніх пріоритетів та міжнародних і національних стандартів розглядається процес іншомовної мовленнєвої професіоналізації. Методологічною основою процесу є проаналізована структура професійної діяльності майбутніх суднових механіків
і електромеханіків. Досліджено специфіку спілкування на борту судна в контексті особливих умов праці моряків. Виокремлено фактори, що суттєво позначаються на динаміці
міжособистісних стосунків і характері розвитку спілкування у машинному відділенні. Описано стадійність комунікації на судні з притаманними кожній стадії ризиками
виникнення деформацій спілкування та комунікативних стресів. Провідними факторами впливу на формування англомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців визнано соціально-психологічні умови їхньої майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова


англомовна професійна комунікативна компетентність; судновий механік; судновий електромеханік; структура професійної діяльності; соціально-психологічні фактори спілкування

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти