DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103116

МЕТА І ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНИХ РЕЦЕПТИВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

О. С. Ковальчук

Анотація


Анотація. У статті висвітлено мету формування англомовних рецептивних комунікативних компетентностей у майбутніх фахівців з харчових технологій. Розкрито поняття іншомовної комунікативної компетентності та складники англомовних
рецептивних комунікативних компетентностей інженера-технолога харчової промисловості: лінгвістична, лінгвосоціокультурна, прагматична та професійна компетентності. Розглянуто сучасні підходи до визначення змісту навчання англійської мови для професійного спілкування, котрий характеризується предметним та процесуальним аспектами. Конкретизовано зміст формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовних рецептивних комунікативних компетентностей на основі аналізу Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми з англійської мови для професійного спілкування, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Харчові технології та інженерія”, а також анкетування 200 фахівців, котрі працюють у сфері харчової промисловості у провідних
науково-освітніх закладах та підприємствах України.

Ключові слова


зміст навчання; іншомовна комунікативна компетентність; англомовні рецептивні комунікативні компетентності; читання; аудіювання; харчові технології

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти