ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ”

Автор(и)

  • Н. В. Майєр Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103089

Ключові слова:

викладач іноземних мов і культур, галузь знань 01 “Освіта”, доктор філософії, професійно-методична компетентність, спеціальність 011 “Науки про освіту”

Анотація

Анотація. Програму навчальної дисципліни призначено для аспірантів з галузі знань 01 “Освіта”, спеціальності 011 “Науки про освіту”. Мета навчальної дисципліни – вдосконалення професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов шляхом поглиблення методичних знань щодо сучасних вимог до формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних формах організації освітнього процесу, розвиток методичних умінь формування професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів й оцінювання рівня її розвитку. Програма навчальної дисципліни містить два змістових модулі: структура і зміст професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов і культур; планування й організація освітнього процесу з іноземних мов і культур у вищій школі. У Програмі визначено завдання навчальної дисципліни та її інформаційний обсяг, знання і вміння,
якими повинен оволодіти майбутній доктор філософії, форми підсумкового контролю й засоби діагностики успішності навчання, запропоновано наукові джерела й інтернет- ресурси для опрацювання.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті