DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.25.2016.103089

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ”

Н. В. Майєр

Анотація


Анотація. Програму навчальної дисципліни призначено для аспірантів з галузі знань 01 “Освіта”, спеціальності 011 “Науки про освіту”. Мета навчальної дисципліни – вдосконалення професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов шляхом поглиблення методичних знань щодо сучасних вимог до формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних формах організації освітнього процесу, розвиток методичних умінь формування професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів й оцінювання рівня її розвитку. Програма навчальної дисципліни містить два змістових модулі: структура і зміст професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов і культур; планування й організація освітнього процесу з іноземних мов і культур у вищій школі. У Програмі визначено завдання навчальної дисципліни та її інформаційний обсяг, знання і вміння,
якими повинен оволодіти майбутній доктор філософії, форми підсумкового контролю й засоби діагностики успішності навчання, запропоновано наукові джерела й інтернет- ресурси для опрацювання.

Ключові слова


викладач іноземних мов і культур; галузь знань 01 “Освіта”; доктор філософії; професійно-методична компетентність; спеціальність 011 “Науки про освіту”

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти