Том 37 (2022): ВІСНИК КНЛУ. Педагогіка та психологія

Опубліковано: 2023-02-07

До питання про компетентність і компетенцію

Портрет сучасного викладача іноземної мови

Науково-асистентська практика майбутніх викладачів іноземних мов