Аналіз навчальної успішності закарпатських студентів - учасників програм мобільності

Автор(и)

  • К. Д. Поллоі Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове, Україна https://orcid.org/0000-0003-3833-8368

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272902

Ключові слова:

Закарпаття, навчальна успішність, постійне місце проживання

Анотація

Навчальна успішність може аналізуватися в контексті різних підходів. Так, її можна розглядати на основі зовнішніх і внутрішніх показників успішності студентів і закладу. Попередні дослідження засвідчили, що доцільно провести вивчення успішності тієї категорії студентів, які взяли участь у програмах академічної мобільності. Припускаємо, такі студенти були більш успішними у навчанні, а також під час працевлаштування. Метою дослідження було простежити навчальну успішність закарпатських студентів, які продовжили навчання в Угорщині. Вивчено, де оселяються студенти, які здобували вищу освіту за кордоном, після навчання:залишаються в Угорщині, повертаються в Україну чи шукають щастя в інших країнах. З’ясовано, в яких закладах вищої освіти навчались колишні студенти, яким спеціальностям віддавали перевагу, а також які відмінності та що спільного в контексті успішності спостерігається між
студентами, які повернулися на Закарпаття, і тими, які залишилися в Угорщині чи оселилися в інших країнах за кордоном. Інструментом дослідження стало онлайн анкетне опитування, в якому взяли участь 347 закарпатських студентів – учасників програм мобільності. Зібрані дані проаналізовано з допомогою програми SPSS 22. У ході аналізу висновано статистичні дані. Для студентів, які оселилися в Угорщині, найбільш характерним є те, що, вже приймаючи рішення про участь в академічній мобільності, вони мали на меті отримати потрібні на ринку праці знання і завдяки цьому працевлаштуватися в Угорщині. З’ясовано, що їхні плани не змінилися і після завершення університету.

Посилання

Balica, M., Fartuşnic, C., Horga, I., Jigău, M., & Voinea, L. (2004). Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF.

Dusa. Á. R. (2014). Mobilitási tőke a partiumi hallgatók körében.Amobilitási tőke és az eredményesség összefüggései. In Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán (Szerk.), Határtalan oktatáskutatás.

Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére (о. 215–228). Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ.

Dusa, Á. R. (2015). A nemzetközi hallgatói mobilitás értelmezése eredményességi szempontból. In G. Pusztai, K. Kovács (szerk), Ki eredményes a felsőoktatásban? (o. 25–37). Partium–PPS–UMK.

Hrubos, I. (2005). A peregrinációtól az Európai Felsőoktatási Térségig. Educatio, 14(2), 223–243.

Klein, S. P., Kuh, G. D., Chun, M., Hamilton, L. S., & Shavelson, R. J. (2005). An approach to measuring cognitive outcomes across higher education institutions. Journal of Higher Education, 46(3), 251–276.

Lajos, T. (2005). A mobilitás, mint a felsőoktatás erőforrása. Educatio, 2, 267–281.

Pusztai, G. (2009). Társadalmi tőke és iskolai pályafutás. Új Mandátum Kiadó.

Pusztai, G. (2010). Kollegiális kezek a felsőoktatásban. Az értelmező közösség hatása a hallgatói pályafutásra. Akadémiai nagydoktori értekezés, Debreceni Egyetem.

Pusztai, G. (2011). A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Új Mandátum.

Pusztai, G. (2014). “Nem biztos csak kétes a szememnek…” Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatás-kutatásban. In Nagy P. T. & Veroszta Zs. (Szerk.), A felsőoktatás kutatása (о. 9–29). Gondolat.

Pusztai, G. (2015). Támogató tényezők – tanulmányi eredményességet támogató tényezők az egyetem falain belül és kívül. In Pusztai G. & Kovács K. (Szerk), Ki eredményes a felsőoktatásban? (о. 79–96). Partium–PPS–UMK.

Pusztai, G., & Kozma, T. (2008). Felsőoktatási együttműködések a “Partium” térségében. Debrecen, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ.

Rédei, M. (2008). A tanulmányi célú mobilitás. MTA doktori értekezés. Budapest.

Szemerszki, M. (2015). A felsőfokú tanulmányi előmenetelt és sikerességet befolyásoló tényezők. In Pusztai G. – Kovács K. (szerk), Ki eredményes a felsőoktatásban? (о. 108–118). Partium–PPS–UMK.

Teichler, U. (1998). The Transition from Higher Education to Employment in Europe. Higher Education in Europe, 23 (4), 535–558.

Teichler, U. (2009). Internationalisation of Higher Education: European Experiences. Asia Pacific Education Review, 10, 93–106.

Tinto, V. (1975): Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

Tinto, V. (1993). Leaving College. Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. University of Chicago Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження