Рівні методичної компетенції у викладанні іноземної мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272881

Ключові слова:

методична компетенція, рівні компетенції, диференціація рівнів, ланки процесу навчання

Анотація

Проаналізовано поняття “методична компетенція”, виведено його власне визначення та встановлено структуру методичних дій залежно від мети та передбачуваних результатів навчання іноземних мов. Відповідно до трактування цього поняття представлено рівні володіння методичною компетенцією. Доведено правомірність вважати три рівня методичної компетенції: перший – співвідноситься з першим рівнем мовної та мовленнєвої компетенцій, встановлених авторами в попередній роботі (Мартинова, Боднар, 2022), а також зі здатністю календарного та поурочного планування з урахуванням змісту існуючих семи ланок процесу навчання; другий – співвідноситься з другим рівнем мовної та мовленнєвої компетенцій, а також зі здатністю планування вивчення іноземної мови протягом навчального року та семестрів, з подальшим написанням професійно-освітніх програм і робочих планів з урахуванням змісту існуючих семи ланок процесу навчання; третій – співвідноситься з третім рівнем мовної та мовленнєвої компетенцій, а також зі здатністю планування іншомовного самонавчання, як у мовному, так і комунікативно-мовленнєвому аспектах до можливості створення учнями власних продуктів іншомовної навчальної діяльності.

Посилання

Аракава (Тамашевич), М. В. (2006). Проблемы формирования методической компетенции в обучении чтению на японском языке. Вестник Поморского университета: Физиологические и психолого-педагогические науки, 6, 191-196.

Банашко, Л. В., Севастьянова, О. М., Крищук, Б. С., & Тафінцева, С. І. (2022). Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової освіти. http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233

Бігич, О. Б. (2006). Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи : навчальний посібник. Ленвіт.

Боднар, С. В. (2016). Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки, 1 (11), 158-164.

Косович, О. В. (2017). Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема. Педагогічний альманах, 34, 113-119.

Мартынова, Р. Ю. (2021). Методологические закономерности педагогического моделирования. Український педагогічний журнал, 1, 18-29.

Мартынова, Р. Ю., & Боднар, С. В. (2022). Рівні компетенцій і компетентностей володіння іноземною мовою. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія, 36, 18-26.

Нікітіна, О. Ю., Афанасьєва, О. Ю., & Федотова, М. Г. (2013). Методична компетенція майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник ЧелГУ, 12, 54-65.

Сергєєва, І. І. (2012). Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності вчителя іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 22 (75), 337-342. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2012/ 22/53.pdf.

Таможняя, Е. А. (2002). Роль спецсеминаров в методической подготовке студентов геофака. Проблемы непрерывного географического образования и картографии, 3, 247-249.

Туленко, М. (2011). Формування методичних компетенцій вчителів: здатність до вибору та використання методів навчання. Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти, 2 (3). https://zoippo.zp.ua/pages/publications/el_gurnal/pages/vip3.html.

Шарко, В. Д. (2006). Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти (Докторська дисертація, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Київ, Україна.

Krasikova, E. N. (2007). Educational theory and classroom activity for teacher decision making. Научно-теоретический и практический журнал “Оралдын FbuibiM Жаршысы”, Казахстан, 4, 30-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

До питання про компетентність і компетенцію