Науково-асистентcька практика як складник практичної професійно-методичної підготовки майбутніх викладачів романських мо

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272889

Ключові слова:

магістратура, навчання романських мов і культур, науково-асистентська практика

Анотація

В статті акцентовано науково-асистентську практику як вагомий складник практичної професійно-методичної підготовки студентів магістратури – майбутніх викладачів французької й іспанської мов та методики їх викладання. Визначено завдання науково-асистентської практики та конкретизовано знання й уміння як складники методичної компетентності викладача іноземної мови та методики її викладання. Виокремлено три етапи перебігу науково-асистентської практики, детально описано зміст кожного етапу та проілюстровано дотичними зразками документації. Наведено текст пропонованої студентам анкети та представлено результати анкетування. Зроблено висновок про доцільність проведення науково-асистентської практики задля вдосконалення практичної професійно-методичної підготовки студентів магістратури до викладання французької й іспанської мов та методики їх викладання.

Посилання

Бігич, О. Б. (2017a). Ед’ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 4, 119-126.

Бігич, О. Б. (2017b). Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності [Монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б. (2017c). Методичний батл й інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки (мовознавство), 3 (352), 308-312.

Бігич, О. Б. (2017d). Seis sombreros para pensar – інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови. В О. Г. Хомчак (Відп. ред.), Мова. Свідомість. Концепт (Вип. 7, с. 239-242). Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Бігич, О. Б. (2018a). Мультимедійний наочний посібник як засіб формування у студентівфілологів лінгвосоціокультурної компетентності. В Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. Матеріали УІ міжнародної науковопрактичної конференції (с. 48-51). Видавець ПП Лисенко М.М.

Бігич, О. Б. (2018b). Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія, 28, 189-197.

Бігич, О. Б. (2020a). Вибіркові навчальні дисципліни з курсу методики для майбутніх викладачів іноземних мов. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія, 33, 88-92.

Бігич, О. Б. (2020b). Методична скарбничка студента-практиканта: всесвітній день книги в завданнях блогів laclasedeele.com i profedeele.es. Іноземні мови, 3, 35-44.

Бігич, О. Б., & Майєр, Н. В. (2014). Особливості самостійної позааудиторної роботи майбутніх викладачів французької мови з оволодіння методичною компетентністю Гуманітарний Вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 31(3), 365-371.

Бігич, О. Б., Майєр, Н. В., Руснак, Д. А., & Яковенко-Глушенкова, Є. В. (2015). Компетентність в аудіюванні вчителя і викладача іспанської та французької мов: теорія і практика формування: Колективна монографія. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б., Майєр, Н. В., & Руснак, Д. А. (2016). Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів з французької й іспанської мов [Колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Майєр, Н. В. (2015). Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика [Монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Майєр, Н. В. (2017). Кейс-метод у методичній підготовці майбутнього викладача іноземних мов і культур. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 4, 134-145

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Номер

Розділ

Науково-асистентська практика майбутніх викладачів іноземних мов