Kahoot! як сучасний засіб навчання арабської мови: з досвіду формування граматичної компетентності у студентів – майбутніх перекладачів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272892

Ключові слова:

арабська мова, граматична компетентність, ед’ютейнмент, ігрові технології, ігрова платформа Kahoot!

Анотація

У статті розглянуто питання доцільності й ефективності практичного застосування різноманітних засобів технології ед’ютейнменту для формування іншомовної граматичної компетентності у студентів – майбутніх перекладачів арабської мови. Виокремлено основні засоби технології ед’ютейнменту, з-поміж яких – навчально-ігрова платформа Kahoot! для створення інтерактивного дидактичного контенту. Продемонстровано досвід використання ігор з тем “Числівники в арабській мові” та “Котра година?”, розроблених на платформі Kahoot! Виявлено, що ігри сприяють формуванню на заняттях з практики усного та писемного мовлення арабською мовою навчально-пізнавальної, граматичної й орфографічної компетентностей.

Посилання

Бігич, О. Б. (2017). Ед’ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 4, 119-126.

Бігич, О. Б. (2018). Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія, 8, 189-197. https://doi.org/10.32589/2412-9283.28.2018.135592

Горбань, Ю. І., & Скаченко, О. О. (2020). Досвід використання цифрового інструменту навчання Kahoot! у діяльності бібліотеки університету. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 5, 66-79.

Громова, Н. В.; Ковальчук, К. І., & Кулікова, Н. Ю. (Уклад.). (2020). Ед’ютейнмент як засіб формування цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу. http://arts-library.com.ua/xmlui/handle/123456789/556

Крюкова, Є. С., & Амерідзе, О. С. (2019). Гейміфікація навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 67(2), 51-55. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.67-2.10

Ніколаєва, С. Ю., Беженар, І. В., Борецька, Г. Е., Британ, Ю. В., Дідух, О. О., Дьячкова, Я. О., Крапчатова, Я. А., Майєр, Н. В., Петрусевич, Ю. А., Устименко, О. М., Фабрична, Я. Г., Черниш, В. В., & Ярошенко, О. В. (2015). Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх й вищих навчальних закладах. Ленвіт. http://rep.knlu.kyiv.ua/xmlui/

handle/787878787/272

Тарнопольський, О. Б., & Кабанова, М. Р. (2020). Методика викладання іноземних мов у вищій школі. Нова книга.

Хіврич, С. (2019). Використання прийомів ед’ютейнмента на теренах сучасної української освіти та регіональному рівні. В В. М. Шахрай, К. В. Плівачук (Ред.), Ціннісні засади реалізації ідей нової української школи. Тези науково-практичної конференції (с. 60-64). КНЗ КОР "КОІПОПК".

Хміль, Л. М., Осадча, Ю. Б., & Кононенко, В. Г. (2018). Арабська мова. Початковий рівень (3-тє вид., доповнене та перероблене). Видавничий центр КНЛУ.

Juma, M. (2018). Edutainment in Teaching English as a Foreign Language. https://bit.ly/3FTnVMD Lin, D., Ganapathy, M., & Manjet, K. (2018). Kahoot! It: Gamification in higher education. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26(1), 565-582.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Номер

Розділ

Засоби технології ед’ютеймент