Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання іноземної мови” в рамках “Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у вищій школі”

Автор(и)

  • Л. В. Биркун Київський національний уінверситет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272905

Ключові слова:

теорії вивчення мов, підходи та методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, освітні документи, підручники і навчальні посібники, методична компетентність, міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність, знання й уміння, оцінювання тематичних циклів підручників, принципи і прийоми розроблення навчальних матеріалів для практичного заняття з англійської мови, навчально-методичне забезпечення практичних занять, планування практичного заняття, мікро-викладання, розуміння змісту мовних програм, рефлексивний щоденник, емпатія, толерантність, автономія, відповідальність, засоби запобігання плагіату, експресивні, емоційні та логічні засоби мовлення викладача і студента, тактовний контроль і тактовне оцінювання завдань студентів

Анотація

Методика викладання іноземних мов у вищій школі – це базова дисципліна, яка є складовою частиною підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, галузізнань 035.04 Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно) до майбутньої професійної діяльності. Робоча програма дисципліни “Методика викладання іноземної мови” в межах навчального курсу “Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у вищій школі” створена для магістрів першого року навчання за освітньо-науковою програмою “Сучасна англійськомовна комунікація та переклад і дві західноєвропейські мови”. Метою навчальної дисципліни є формування методичної компетентності з акцентом на збалансованість комунікативно-навчальної, виховної, розвивальної, освітньої, гностичної, організаторської, конструктивно-планувальної й оцінювальної функцій майбутнього викладача закладу
вищої освіти, яка передбачає рефлексивне розуміння власного досвіду вивчення мов і досвіду їх викладання, всебічну орієнтацію в сучасних теоріях вивчення мови й освітніх нормативних документах, критичний аналіз й оцінювання навчальних матеріалів, цілісне і фрагментарне планування практичного заняття з англійськоїмови, проведення практичного заняття, а також створення англійськомовних і україськомовних текстів наукового й освітнього характеру, зокрема наукових статей та анотацій до них і написання робочих програм до дисциплін. У програмі також приділено увагу питанням академічної доброчесності й засобам запобігання плагіату.

Посилання

Thornsbury S. The CELTA Course [Trainee book] // Scott Thornsbury and Peter Watkins. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. – 216p.

Биркун, Л. В. (2019). Програма навчальної дисципліни “Курс “Англійська мова” у загальноосвітніх навчальних закладах та методика його викладання”. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 30, 173-182

Гончаренко C. У. Український педагогічний словник. – К.,1997. – 375 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Методика навчання іноземних мов і культур / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 340 с.

Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов британських видавництв.

Сайт “Навчальні програми для ВНЗ” http://www.imzo.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07