№ 27 (2017)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.27.2017

Зміст

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія PDF
  167-171
ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ У 2017 РОЦІ PDF
  172-181

Методика навчання іноземних мов і культур

DISTRIBUTION OF THE ENGLISH VOCABULARY TO BE MASTERED IN THE LANGUAGE COURSE BY STUDENTS OF TERTIARY LINGUISTIC SCHOOLS PDF
O. Tarnopolsky, M. Kabanova 22-31
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА ДОЦЕНТСЬКОЇ ПРАКТИК ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 “ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ” PDF
С. Ніколаєва, Н. Майєр 32-44
ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА БАЗІ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ PDF
Л. Гурєєва 45-53
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ PDF
І. Зайцева, М. Писанко 54-61
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ PDF
І. Корнєєва 62-71
ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
М. Кузьмицька 72-79
КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. Медведчук 80-87
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Є. Міцай 88-97
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
А. Ольховська 98-107
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ АНОТАЦІЙНОГО І РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ PDF
К. Шевелько 108-114
ТЕНДЕНЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ PDF
М. Щербина 115-123

Педагогіка

АВТОРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
В. Боса 124-132
ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ СТАВЛЕНЬ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ PDF
Г. Голос 133-139
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
В. Папушина 140-146

Рецензії. Огляди

Рецензія на монографію О. Б. Бігич “Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності” PDF
В. Данилич 147-148
MOVILIDAD ACADÉMICA: DESDE SUS ORÍGENES HACIA LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PDF (English) PDF (Español)
A. Ruban 149-159
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ФРАНЦУЗЬКОї МОВИ ÉCHO B 1.1: З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ PDF
О. Шерстюк 160-166