DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.27.2017.122105

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Є. Міцай

Анотація


Стаття присвячується питанню імплементації інтерактивних технологій у процес формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Опрацьовано наукові публікації з проблеми; визначено поняття “інтерактивні технології навчання” та запропоновано робочу класифікацію; розглянуто сутність навчальних прийомів, поширених серед викладачів іноземних мов. Проаналізовано результати анкетного опитування щодо визначення стану використання інтерактивних технологій викладачами англійської мови КНЛУ на практичних заняттях. Акцентовано увагу на доцільності їх застосування для  активізації мисленнєвої діяльності та розвитку мовленнєвої ініціативи у студентів шляхом створення атмосфери співробітництва. Визначено перешкоди практичної реалізації інтерактивних технологій на практичних заняттях. Доведено, що інтерактивні технології навчання сприяють засвоєнню студентами мовного матеріалу, орієнтовані на реалізацію особистісно-діяльнісного підходу до викладання англійської мови та значною мірою підвищують ефективність освітнього процесу.


Ключові слова


інтерактивна взаємодія; навчальний прийом; інтерактивні технології навчання; іноземна мова; практичне заняття; режим роботи

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти