№ 28 (2018)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.28.2018

Зміст

Інтерв’ю-портрет

Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим Л. М. PDF
  13-18

Методика навчання перекладу

СУТНІСТЬ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ВИДУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Валентина Стрілець 19-27
PSYCHOLINQUISTIC CONSIDERATIONS ON TRANSLATION PROCESS: ANALYSIS, CHALLENGES AND FURTHER DEVELOPMENT PDF PDF (English)
Valentyna Borshchovetska 28-34
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НАВИЧОК ВІДТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ІМЕННИКІВ-КОМПОЗИТІВ PDF
Лідія Кожедуб 35-40
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
Анна Володько 41-47

Методика навчання англійської мови й культури в мовних закладах вищої освіти

МОТИВУВАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ:ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Мадіна Щербина 48-55
ПРИНЦИПИ, ВИДИ, ФОРМИ КОНТРОЛЮ Й ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Діана Стельмах 56-60

Методика навчання англійської мови й культури в нелінгвістичних закладах вищої освіти

ARTICLES EDITING AS MEANS OF DEVELOPING EDITORS’ PROFESSIONAL COMPETENCE WHILE TEACHING ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING PDF (English)
Larysa Gorodnycha, Maryna Olkhovyk 61-68
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ БРИФІНГІВ PDF
Юлія Олізько 69-75
ІНТЕНСИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО” АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ PDF
Інна Мирковiч 76-83
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ PDF
Ірина Корнєєва 84-93
МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
Ганна Бойко 94-101

Методика навчання німецької мови й культури

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ РЕЦЕПТИВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
Заріна Соломко 102-109
ПРИЧИНИ, ПРОФІЛАКТИКА Й КОРЕКЦІЯ ФОНЕТИЧНИХ ПОМИЛОК У ВСТУПНОМУ КОРЕКТИВНОМУ КУРСІ PDF
Валентина Гутник 110-119

Методика навчання французької мови й культури

DIE REALISIERUNG DER DIREKTEN METHODE DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS IN LEHRBÜCHERN FÜR DIE FRANZÖSISCHE SPRACHE IN DER BUKOWINA (ZWEITE HÄLFTE DES XIX. Jhs.) PDF
Bogdana Labinska 120-132
LES CONTENUS SPECIFIQUES DE L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DE FUTURS ENSEIGNANTS DE FLE: STEREOTYPES DE GENRE PDF
Diana Rusnak 133-142

Методика навчання іспанської мови й культури

LA COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL EN LA FORMACIÓN EN COMPETENCIA AUDITIVA PDF
Alla Ruban 143-158
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ІСПАНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Катеpина Костюк 159-165

Методика навчання англійської мови у початковій школі

НАВЧАННЯ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Іринa Шастова 166-173

Дошкільна освіта

АНГЛОМОВНА ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ PDF
Оксана Биконя, Юлія Олійник 174-181
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Марія Коток 182-188

Формування методичної / професійної компетентності

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Оксана Бігич 189-197
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МЕТОДИЧНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Ольга Українська 198-204
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РІВНЯ СФOРМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
Людмила Немлій 205-214

Огляди

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР: ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ PDF
Наталія Микитенко, Ірина Чорна 215-221
МОВНЕ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Ольга Квасова, Марія Писанко 222-227

Рецензії

Рецензія на монографію Н. В. Зінукової “Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів” (Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – 424 с.) PDF
Ірина Задорожна 228-230
Рецензія на навчальний посібник Н. В. Зінукової та Т. І. Марчук “Business English (зовнішньоекономічні аспекти)” (Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – 152 с.) PDF
Тетяна Коробейнікова 231-232
Рецензія на підручник “English for Third-year Students” за авторством В. В. Іванчука, С. В. Богун, Л. В. Князєвої, Н. О. Горькавої (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018) PDF
Дмитро Яремко 233-234

Програми навчальних дисциплін

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)” PDF
Тамара Бабенко, Алла Малій 235-241
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” PDF
Валентина Тітова, Наталія Котиш, Наталія Бобер, Володимир Мачуський 242-251

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія PDF
  252-256
Дисертації, захищені в спеціалізованій ученій раді Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету в 2018 році PDF
  257-262