DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.28.2018.135641

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ”

Валентина Тітова, Наталія Котиш, Наталія Бобер, Володимир Мачуський

Анотація


У публікації представлено проект програми навчальної дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” (ESP, вхідний рівень володіння англійською мовою В1) для студентів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 081 Правознавство. Сформульовано мету й завдання навчальної
дисципліни. Конкретизовано змістове наповнення її чотирьох модулів. Зазначено технології формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності майбутнього правознавця та форми
індивідуальної роботи студента.


Ключові слова


іноземна мова; майбутні правознавці; професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти