DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.28.2018.135559

LA COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL EN LA FORMACIÓN EN COMPETENCIA AUDITIVA

Alla Ruban

Анотація


Анотація. Вступ. Стаття містить інформацію про бачення аудитивної компетентності різними методичними науковими школами та підходи до трактування аудіовізуальної рецепції, що є основою для дослідження процесу формування аудитивної компетентності з опорою у вигляді відеофрагмента. Мета. Теоретично обґрунтувати доцільність саме відіювання для формування аудитивної компетентності і практично продемонструвати, як на різних етапах роботи з відеофрагментом реалізуються основні функції аудіювання
і як при цьому розвиваються вміння аудіовізуалізації. Методи. Опрацювання відповідної методичної літератури з досліджуваної проблеми з метою проаналізувати рівень ефективності та результативності використання аудіовізуальних матеріалів під час формування аудитивної компетентності у сфері ELE
(викладання іспанської мови як іноземної). Результати. Обґрунтовано потребу у візуалізації навчальних матеріалів і доцільність використання відеофрагментів під час формування аудитивної компетентності. Наведено перелік переваг аудіовізуальних матеріалів на практичних заняттях з іноземної мови. Проаналізовано різницю у трактуванні терміну “аудіовізуальна компетентність” й “аудіовізуальна рецепція” залежно від методичних наукових шкіл, і, відповідно, запропоновано параметри роботи для формування аудіовізуальної компетентності та перелік аудіовізуальних умінь для розвитку аудіовізуальної рецепції. Розглянуто різні підходи до поняття “аудитивна компетентність” й уточнено основні функції аудіювання.
Висновки. Запропоновано методичну розробку до відеофрагмента з теми “Професії”, у якій практично представлено, як на різних етапах роботи з відеофрагментом реалізуються основні функції аудіювання
під час формування аудитивної компетентності й одночасно розвиваються вміння аудіовізуальної рецепції.


Ключові слова


аудитивна компетентність; аудіовізуальна рецепція; навички аудіовізуалізіції; відеофрагмент

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти