№ 30 (2019)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019

Зміст

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія PDF
  203-207

Рецензії. Огляди

Рецензія на навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату “Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти” (автор Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.) PDF
В. Данилич, І. Задорожна 168-169
Рецензія на підручник “Англійська мова. 10 клас. Профільний рівень” (автор Л. Морська). – Тернопіль: Астон, 2018. – 288 с. PDF
Ю. Кузьменко 170-171
СУЧАСНІ ФОРМАТИ ДИКТАНТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
O. Бігич 172-182
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНОТОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ PDF
Є. Плотніков, Т. Ларіна 183-195
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ “TÍO SPANISH: APRENDER ESPAÑOL ONLINE” PDF
O. Бігич, В. Заїка 196-202

Інтерв’ю-портрет

Бесіда з В. Г. Редьком PDF
  11-16

Методика навчання перекладу

ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ PDF
В. Стрілець 86-96
СУЧАСНІ ОН-ЛАЙН СЕРВІСИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Т. Коробейнікова 97-102

Методика навчання англійської мови й культури в нелінгвістичних закладах вищої освіти

ПРИНЦИПИ ДОБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ PDF
О. Биконя, І. Борисенко, В. Іванишина 26-32
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
O. Мацнєва 33-42

Програми навчальних дисциплін

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУРС “АНГЛІЙСЬКА МОВА” У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ” PDF
Л. Биркун 153-160
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ” PDF
Д. Голуб, Т. Коробейнікова, Т. Миронова 161-167

Методика навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти

STUDENTS WORKSHOPS: ONE OF THE MOST CHALLENGING EXPERIENTIAL LEARNING TASKS IN COURSES OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT TERTIARY SCHOOLS PDF (English)
O. Tarnopolsky, M. Kabanova 17-25

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти і виховання

КУЛЬТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО НЕПОРОЗУМІНЬ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
O. Ярошенко 65-77
DIMENSION SOCIOLINGUISTIQUE DE L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DES FUTURES ENSEIGNANTES DE FLE PDF (Français)
D. Rusnak 78-85

Фахова підготовка майбутніх лікарів

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ю. Карпенко 43-50
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ PDF
Ю. Козаченко 51-57

Фахова підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
І. Доброскок, Л. Данилюк 58-64

Творчі вправи

LES EXERCICES D’ACTIVITÉ CRÉATIVE (À PARTIR DE LA NOUVELLE DE PIERRE GAMARRA “LA DAME AUX CERISES”) PDF (Français)
M. Kniazian, І. Pantchenko 103-109
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ PDF
Ю. Безвін, Г. Подосиннікова 110-119

Сучасні засоби навчання англійської мови

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MYENGLISHLAB У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Т. Мись 120-126

Диференційоване формування компетентності в англомовному говорінні

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО УСНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
O. Синекоп 127-138
РЕПРОДУКТИВНО-КОГНІТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
М. Щербина 139-145

Контроль і взаємоконтроль англійського монологічного мовлення майбутніх учителів

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У АНГЛІЙСЬКОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Д. Стельмах 139-145