DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177437

ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ

В. Стрілець

Анотація


У статті розглядається предметний аспект змісту навчання майбутніх бакалаврів філології письмового науково-технічного перекладу. Проаналізовано компоненти змісту, які корелюють із складниками відповідної компетентності: сфери, види й форми спілкування, мовленнєві ситуації та ролі, комунікативні цілі й наміри, проблеми спілкування, види читання; мовний матеріал (білінгвальна компетенція); тексти типових для науково-технічної галузі жанрів (текстотипологічна компетенція); фоновий і предметний матеріал (екстралінгвістична компетенція); види перекладу, труднощі перекладу, перекладацькі прийоми й трансформації (операціональна компетенція); засоби ІКТ загального і професійного призначення (інформаційно-технологічна компетенція); навчальні, комунікативні й перекладацькі стратегії (навчально-стратегічна компетенція); перекладацькі здібності та якості (особистісна компетенція), а також відповідні декларативні знання.

Ключові слова


зміст навчання; письмовий науково-технічний переклад; майбутні бакалаври філології; компетенція

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти