ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ”

Автор(и)

  • Д. Голуб Університет іменіАльфреда Нобеля, Ukraine
  • Т. Коробейнікова Університет іменіАльфреда Нобеля, Ukraine
  • Т. Миронова

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177441

Ключові слова:

галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, бакалаврський рівень, англійська мова, перекладач, перший курс

Анотація

Програму призначено для здобувачів першого року навчання бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія “Переклад (англійська)”. Мета навчальної дисципліни – формування англомовної комунікативної компетентності здобувачів-філологів на рівні В2+ та початкових навичок і вмінь перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську мову в межах знайомих лексичних одиниць і граматичних структур, необхідних для подальшого професійного розвитку. Програма містить чотири модулі, які побудовані з урахуванням мовних аспектів і видів мовленнєвої діяльності в межах тем повсякденного спілкування. Програма визначає зміст навчальної дисципліни, заплановані результати навчання; орієнтовний перелік питань підсумкового контролю; порядок оцінювання результатів навчання, список рекомендованої літератури (основної та допоміжної), а також інформаційні ресурси інтернет за темами навчального курсу.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Програми навчальних дисциплін